Informacje o postępowaniu nr 441/2019/PN/DZP

Budowa jednego domku letniskowego wraz z zadaniami towarzyszącymi na potrzeby ośrodka wypoczynkowego w Sząbruku Sile Uniwersytetu Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie.
Numer postępowania:441/2019/PN/DZP
Data ogłoszenia:10-10-2019
Kod jednostki prowadzącej:DZP
Rodzaj zamówienia:Roboty budowlane
Ogłoszenie:
Dodatkowe uwagi:
Informacja z otwarcia ofert:
Wybór oferty: