Informacje o postępowaniu nr 439/2020/US/DZP

Świadczenie usług w zakresie wykonania badań profilaktycznych kandydatów przyjętych na I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych (I i II stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich), studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych oraz uczestników studiów doktoranckich i szkoły doktorskiej UWM w Olsztynie.
Numer postępowania:439/2020/US/DZP
Data ogłoszenia:30-12-2020
Kod jednostki prowadzącej:DZP
Rodzaj zamówienia:Dostawa
Ogłoszenie:
Dodatkowe uwagi:
Wybór oferty: