Informacje o postępowaniu nr 439/2019/PN/DZP

Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem wszystkich niezbędnych pozwoleń oraz wykonanie modernizacji hydroforni w Stacji Dydaktyczno-Badawczej w Bałdach Uniwersytetu Warmińsko- Mazurskiego w Olsztynie
Numer postępowania:439/2019/PN/DZP
Data ogłoszenia:11-10-2019
Kod jednostki prowadzącej:DZP
Rodzaj zamówienia:Roboty budowlane
Ogłoszenie:
SIWZ - Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami:
Informacja z otwarcia ofert:
Wybór oferty: