Informacje o postępowaniu nr 438/2019/PN/DZP

Sprzedaż wraz z dostawą, instalacją oraz szkoleniem fabrycznie nowej aparatury badawczej i laboratoryjnej dla Wydziału Nauki o Żywności Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w ramach projektu nr RPWM.01.01.00-28-0002/17-00 pt. „Innowacyjność technologii żywności wysokiej jakości” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej RPO WiM 2014-2020: https://platformazakupowa.pl/transakcja/264585
Numer postępowania:438/2019/PN/DZP
Data ogłoszenia:14-10-2019
Kod jednostki prowadzącej:DZP
Rodzaj zamówienia:Dostawa