Informacje o postępowaniu nr 438/2018/PN/DZP

Przeprowadzenie szkolenia z zakresu: Zarządzanie uczelnią, zmiany w systemie prawnym - 1. USTAWA 2.0, 2. FINANSOWANIE NAUKI podwyższające kompetencje zawodowe pracowników Uniwersytetu Warmińsko Mazurskiego w Olsztynie, realizowane w ramach projektu pn. „Program Rozwojowy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, realizowanego przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie na podstawie umowy nr POWR.0305.00-00-Z310/17-00 z dn. 11.12.2017r.
Numer postępowania:438/2018/PN/DZP
Data ogłoszenia:23-11-2018
Kod jednostki prowadzącej:DZP
Rodzaj zamówienia:Usługa
Informacja z otwarcia ofert:
Informacja o nieudzieleniu zamówienia: