Informacje o postępowaniu nr 435/2019/PN/DZP

Dostawa sukcesywna czasopism zagranicznych w prenumeracie na rok 2020 wraz z bezpłatnymi dostępami on-line oraz zakupem bazy ISSN do Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie.
Numer postępowania:435/2019/PN/DZP
Data ogłoszenia:21-10-2019
Kod jednostki prowadzącej:DZP
Rodzaj zamówienia:Dostawa
Ogłoszenie:
Dodatkowe uwagi:
Zapytania i wyjaśnienia do SIWZ:
Informacja z otwarcia ofert:
Wybór oferty: