Informacje o postępowaniu nr 433/2019/PN/DZP

Dostawy sukcesywne pipet automatycznych i elektronicznych wraz z końcówkami do jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.
Numer postępowania:433/2019/PN/DZP
Data ogłoszenia:09-10-2019
Kod jednostki prowadzącej:DZP
Rodzaj zamówienia:Dostawa
Ogłoszenie:
SIWZ - Specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
Zapytania i wyjaśnienia do SIWZ:
Informacja z otwarcia ofert:
Wybór oferty: