Informacje o postępowaniu nr 430/2019/PN/DZP

Dostawa i instalacja aparatury B+R w ramach projektu pt. „Innowacyjność technologii żywności wysokiej jakości” realizowanego przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie.
Numer postępowania:430/2019/PN/DZP
Data ogłoszenia:11-10-2019
Kod jednostki prowadzącej:DZP
Rodzaj zamówienia:Dostawa
Ogłoszenie o zamówieniu oraz SIWZ wraz z załącznikami zamieszczono po adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/umw.edu: