Informacje o postępowaniu nr 420/2020/US/DZP

Przeprowadzenie kursu chromatografii dla studentów Wydziału Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w ramach projektu pt. „Program Rozwojowy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie” nr POWR.03.05.00-00-Z310/17.
Numer postępowania:420/2020/US/DZP
Data ogłoszenia:18-12-2020
Kod jednostki prowadzącej:DZP
Rodzaj zamówienia:Usługa
Ogłoszenie:
SIWZ - Specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
Zmiana_ogłoszenia o zamówieniu:
Zmiana_ogłoszenia o zamówieniu_2:
Informacja z otwarcia ofert:
Wybór :
Informacja o udzieleniu zamówienia: