Informacje o postępowaniu nr 417/2020/US/DZP

Przeprowadzenie szkolenia zarządzanie praktyką weterynaryjną dla studentów Wydziału Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w ramach projektu pn. „Program Rozwojowy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie”, nr POWR.0305.00-00-Z310/17-00 z dn. 11.12.2017 r.
Numer postępowania:417/2020/US/DZP
Data ogłoszenia:17-12-2020
Kod jednostki prowadzącej:DZP
Rodzaj zamówienia:Usługa
Ogłoszenie:
Załaczniki do ogłoszenia :
Zmiana_Ogłoszenia o zamówieniu:
Informacja z otwarcia ofert:
Unieważnienie: