Informacje o postępowaniu nr 416/2020/US/DZP

Przeprowadzenie kursu ortopedia małych zwierząt dla studentów Wydziału Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w ramach projektu pt. „Program Rozwojowy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie” nr POWR.03.05.00-00-Z310/17.
Numer postępowania:416/2020/US/DZP
Data ogłoszenia:17-12-2020
Kod jednostki prowadzącej:DZP
Rodzaj zamówienia:Usługa
Ogłoszenie:
Załączniki do ogłoszenia:
Zmiana_Ogłoszenia o zamówieniu:
Unieważnienie: