Informacje o postępowaniu nr 411/2020/PN/DZP

Przeprowadzenie szkoleń z zakresu obsługi programów informatycznych dla nauczycieli akademickich Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w ramach projektu pt. „Program Rozwojowy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie” nr POWR.03.05.00-00-Z310/17.
Numer postępowania:411/2020/PN/DZP
Data ogłoszenia:16-12-2020
Kod jednostki prowadzącej:DZP
Rodzaj zamówienia:Usługa
Ogłoszenie o zamówieniu:
Załączniki do ogłoszenia i zamówieniu:
Unieważnienie: