Informacje o postępowaniu nr 41/2020/US/DZP

Przeprowadzenie szkoleń i warsztatów dla społeczności akademickiej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie podnoszących świadomość na temat niepełnosprawności.
Numer postępowania:41/2020/US/DZP
Data ogłoszenia:21-04-2020
Kod jednostki prowadzącej:DZP
Rodzaj zamówienia:Usługa
Ogłoszenie:
Załączniki do ogłoszenia:
Dodatkowe uwagi:
Zapytania i wyjaśnienia do Ogłoszenia:
Informacja z otwarcia ofert:
Wybór oferty: