Informacje o postępowaniu nr 409/2020/US/DZP

Świadczenie usług w zakresie wykonywania badań do celów sanitarno-epidemiologicznych studentów Wydziału Nauk o Zdrowiu, Wydziału Lekarskiego, Wydziału Nauki o Żywności, Wydziału Bioinżynierii Zwierząt, Wydziału Geoinżynierii , Wydziału Medycyny Weterynaryjnej oraz Filii w Ełku Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
Numer postępowania:409/2020/US/DZP
Data ogłoszenia:23-12-2020
Kod jednostki prowadzącej:DZP
Rodzaj zamówienia:Usługa
Ogłoszenie:
Dodatkowe uwagi:
Wybór oferty: