Informacje o postępowaniu nr 401/2019/PN/DZP

Dostawy sukcesywne materiałów laboratoryjnych do Katedry Neurochirurgii Wydziału Lekarskiego Collegium Medicum Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.
Numer postępowania:401/2019/PN/DZP
Data ogłoszenia:15-10-2019
Kod jednostki prowadzącej:DZP
Rodzaj zamówienia:Dostawa
Ogłoszenie:
SIWZ - Specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
Unieważnienie: