Informacje o postępowaniu nr 389/2018/US

Organizacja seminarium pt. „Postęp Techniczny w Przetwórstwie Mleka TECHMILK 2019” dla Katedry Inżynierii i Aparatury Procesowej Wydziału Nauk i Żywności Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.
Numer postępowania:389/2018/US
Data ogłoszenia:16-10-2018
Kod jednostki prowadzącej:DZP
Rodzaj zamówienia:Usługa
Ogłoszenie:
SIWZ - Specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
Dodatkowe uwagi:
Wybór oferty: