Informacje o postępowaniu nr 383/2019/PN/DZP

Dostawa sprzętu laboratoryjnego do Katedry Neurologii Wydziału Lekarskiego Collegium Medicum Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.
Numer postępowania:383/2019/PN/DZP
Data ogłoszenia:10-09-2019
Kod jednostki prowadzącej:DZP
Rodzaj zamówienia:Dostawa
Ogłoszenie:
SIWZ - Specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
Zapytania i wyjaśnienia do SIWZ:
Zmiana treści SIWZ:
Informacja z otwarcia ofert: