Informacje o postępowaniu nr 363/2017/US/DZP

Organizacja seminarium pt. „Postęp Techniczny w Przetwórstwie Mleka TECHMILK 2018” dla Katedry Inżynierii i Aparatury Procesowej Wydziału Nauk i Żywności Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.
Numer postępowania:363/2017/US/DZP
Data ogłoszenia:03-10-2017
Kod jednostki prowadzącej:DZP
Rodzaj zamówienia:Usługa
Ogłoszenie:
SIWZ - Specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
Zmiana SIWZ:
Wybór oferty: