Informacje o postępowaniu nr 362/2017/US/DZP

Świadczenie usług cateringu dietetycznego w ramach projektu Preludium realizowanego przez Uniwersytet Warmiński-Mazurski w Olsztynie.
Numer postępowania:362/2017/US/DZP
Data ogłoszenia:03-10-2017
Kod jednostki prowadzącej:DZP
Rodzaj zamówienia:Usługa
Ogłoszenie o zamówieniu:
Załączniki do ogłoszenia o zamówieniu:
Wykaz diet:
Informacja z otwarcia ofert:
Wybór oferty: