Informacje o postępowaniu nr 360/2017/US/DZP

Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym w zakresie przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych w tym przesyłek nierejestrowanych do Zamawiającego z opłatą przerzuconą na adresata na rzecz Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
Numer postępowania:360/2017/US/DZP
Data ogłoszenia:03-10-2017
Kod jednostki prowadzącej:DZP
Rodzaj zamówienia:Dostawa
Ogłoszenie:
Zawiadomienie o zmianie terminu składania i otwarcia ofert:
Infromacja z otwarcia ofert:
Wybór oferty: