Informacje o postępowaniu nr 347/2016/B/DZP

Usługa badawcza polegająca na przeprowadzeniu doświadczenia żywieniowego na krowach mlecznych z zastosowaniem kiszonki ze ślazowca w dawkach TMR na potrzeby realizacji projektu pt: „Potencjał paszowy, energetyczny i ekonomiczny upraw ślazowca pensylwańskiego na glebach lekkich, odłogowanych i rekultywowanych” umowa nr BIOSTRATEG 1/270745/2/NCBR/2015 o wykonanie i finansowanie projektu realizowanego w ramach programu „Środowisko naturalne, rolnictwo i leśnictwo” – BIOSTRATEG.
Numer postępowania:347/2016/B/DZP
Data ogłoszenia:03-10-2016
Kod jednostki prowadzącej:DZP
Rodzaj zamówienia:Usługa
Zaproszenie:
Załączniki:
Unieważnienie: