Informacje o postępowaniu nr 34/2020/S/DZP

Sukcesywne świadczenie usług cateringowych, noclegowych oraz restauracyjnych dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
Numer postępowania:34/2020/S/DZP
Data ogłoszenia:25-02-2020
Kod jednostki prowadzącej:DZP
Rodzaj zamówienia:Usługa
Ogłoszenie o zamówieniu:
Załączniki do ogłoszenia o zamówieniu:
Informacja z otwarcia ofert:
Otwarcie ofert:
Wybór oferty: