Informacje o postępowaniu nr 338/2017/PN/DZP

Wykonanie remontu zatok postojowych przy budynku na ul. Prawocheńskiego 13 Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie.
Numer postępowania:338/2017/PN/DZP
Data ogłoszenia:19-09-2017
Kod jednostki prowadzącej:DZP
Rodzaj zamówienia:Roboty budowlane
Ogłoszenie:
SIWZ - Specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
Dodatkowe uwagi:
Informacja z otwarcia ofert:
Wybór oferty: