Informacje o postępowaniu nr 331/2017/PN/DZP

Dostawa sprzętu komputerowego wraz z instalacją dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztyni
Numer postępowania:331/2017/PN/DZP
Data ogłoszenia:19-09-2017
Kod jednostki prowadzącej:DZP
Rodzaj zamówienia:Dostawa
Ogłoszenie:
SIWZ - Specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
Zapytania i wyjaśnienia do SIWZ:
Modyfikacja treści SIWZ:
Informacja z otwarcia ofert:
Wybór oferty:
Unieważnienie: