Informacje o postępowaniu nr 330/2017/PN/DZP

Sprzedaż wraz z dostawą materiałów medycznych do Wydziału Nauk Medycznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.
Numer postępowania:330/2017/PN/DZP
Data ogłoszenia:14-09-2017
Kod jednostki prowadzącej:DZP
Rodzaj zamówienia:Dostawa
Ogłoszenie:
SIWZ - Specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
Informacja z otwarcia ofert:
Unieważnienie:
Wybór oferty: