Informacje o postępowaniu nr 33/2020/PN/DZP

Dostawa jednorazowa specjalistycznych odczynników chemicznych do jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
Numer postępowania:33/2020/PN/DZP
Data ogłoszenia:30-01-2020
Kod jednostki prowadzącej:DZP
Rodzaj zamówienia:Dostawa
Ogłoszenie:
SIWZ - Specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
Zapytania i wyjaśnienia do SIWZ:
Przesunięcie terminu składania ofert:
Informacja z otwarcia ofert:
Unieważnienie: