Informacje o postępowaniu nr 323/2018/PN/DZP

Sprzedaż wraz z dostawą nowej aparatury dydaktycznej, sprzętu komputerowego oraz oprogramowania do laboratoriów dydaktycznych Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w ramach projektu „Program Rozwojowy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.
Numer postępowania:323/2018/PN/DZP
Data ogłoszenia:08-09-2018
Kod jednostki prowadzącej:DZP
Rodzaj zamówienia:Dostawa
Ogłoszenie:
Zapytania i wyjaśnienia do SIWZ:
Zmiana treści SIWZ:
Informacja z otwarcia ofert:
Wybór oferty: