Informacje o postępowaniu nr 323/2017/PN/DZP/STRATEGMED

Dostawa jednorazowa specjalistycznych odczynników chemicznych do Katedry Neurologii i Neurochorurgii Wydziału Nauk Medycznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w ramach realizacji projektu pt. Zastosowanie progenitorów glejowychw leczeniu stwardnienia zanikowego bocznego akronim GRP&ALS (nr umowy STRATEGMED1/233209/12/NCBR/2015).współfinansowanego ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju
Numer postępowania:323/2017/PN/DZP/STRATEGMED
Data ogłoszenia:07-09-2017
Kod jednostki prowadzącej:DZP
Rodzaj zamówienia:Dostawa
Ogłoszenie:
SIWZ - Specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
Informacja z otwarcia ofert:
Wybór oferty:
Unieważnienie: