Informacje o postępowaniu nr 322/2017/PN/DZP

Dostawa karnetów uprawniających do wstępu i udziału w zajęciach w obiektach partnerskich dla osób uprawnionych zgodnie z regulaminem zakładowego funduszu świadczeń socjalnych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie oraz dla osób im towarzyszących.
Numer postępowania:322/2017/PN/DZP
Data ogłoszenia:06-09-2017
Kod jednostki prowadzącej:DZP
Rodzaj zamówienia:Dostawa
Ogłoszenie:
SIWZ - Specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
Zapytania i wyjaśnienia do SIWZ:
Zmiana SIWZ:
Informacja z otwarcia ofert:
Wybór oferty: