Informacje o postępowaniu nr 32/2020/US/DZP

Przeprowadzenie szkolenia nt. Ewaluacja jakości działalności naukowej. Pomiar i metody stosowane przy ewaluacji jakości działalności naukowej dla pracowników kadry zarządzającej i administracyjnej UWM w Olsztynie w ramach projektu pt. „Program Rozwojowy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie”, nr POWR.03.05.00-00-Z310/17.
Numer postępowania:32/2020/US/DZP
Data ogłoszenia:31-01-2020
Kod jednostki prowadzącej:DZP
Rodzaj zamówienia:Usługa
Ogłoszenie:
Załączniki do ogłoszenia:
Informacja z otwarcia ofert:
Wybór oferty:
Udzielenie zamówienia: