Informacje o postępowaniu nr 318/2017/PN/DZP

Dostawa nowych mebli biurowych, krzeseł i foteli do jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
Numer postępowania:318/2017/PN/DZP
Data ogłoszenia:07-09-2017
Kod jednostki prowadzącej:DZP
Rodzaj zamówienia:Dostawa
Ogłoszenie:
SIWZ - Specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
Informacja z otwarcia ofert:
Wybór oferty:
Unieważnienie: