Informacje o postępowaniu nr 315/2017/PN/DZP

Zakup abonamentu – usługa tłumaczenia on-line, umożliwiająca komunikowanie się ze studentami niesłyszącymi/ niedosłyszącymi posługującymi się językiem migowym (PJM i SJM) na potrzeby Biura ds. Osób Niepełnosprawnych Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie.
Numer postępowania:315/2017/PN/DZP
Data ogłoszenia:18-09-2017
Kod jednostki prowadzącej:DZP
Rodzaj zamówienia:Usługa
Ogłoszenie:
SIWZ - Specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
Informacja z otwarcia ofert:
Wybór oferty: