Informacje o postępowaniu nr 314/2017/PN/DZP

Dostawa asortymentu laboratoryjnego do jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
Numer postępowania:314/2017/PN/DZP
Data ogłoszenia:07-09-2017
Kod jednostki prowadzącej:DZP
Rodzaj zamówienia:Dostawa
Ogłoszenie:
SIWZ - Specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
Pytania i odpowiedzi:
Informacja z otwarcia ofert:
Wybór oferty:
Unieważnienie: