Informacje o postępowaniu nr 312/2017/PN/DZP

Dostawa oraz wniesienie i montaż oraz sprawdzenie prawidłowego działania nowego wyposażenia sanitarnego i higienicznego do sal w Centrum Symulacji Medycznej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, w ramach projektu nr POWR.05.03.00-00-0011/15 pt. „Program rozwojowy Wydziału Nauk Medycznych UWM w Olsztynie” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.
Numer postępowania:312/2017/PN/DZP
Data ogłoszenia:01-09-2017
Kod jednostki prowadzącej:DZP
Rodzaj zamówienia:Dostawa
Ogłoszenie:
SIWZ - Specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
Odpowiedzi na pytania:
Informacja z otwarcia ofert:
Wybór oferty: