Informacje o postępowaniu nr 308/2017/PN/DZP

Remont korytarza II-go piętra budynku Rektoratu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.
Numer postępowania:308/2017/PN/DZP
Data ogłoszenia:25-08-2017
Kod jednostki prowadzącej:DZP
Rodzaj zamówienia:Roboty budowlane
Ogłoszenie:
SIWZ - Specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
Informacja z otwarcia ofert:
Wybór oferty: