Informacje o postępowaniu nr 307/2017/PN/DZP/STRATEGMED

Dostawa sukcesywna leków weterynaryjnych oraz materiałów zużywalnych do Katedry Neurologii i Neurochirurgii Wydziału Nauk Medycznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w ramach realizacji projektu pt. Wykorzystanie potencjału regeneracyjnego mezenchymalnych komórek macierzystych" akronim EXPLORE ME (nr umowy STRATEGMED1/235773/19/NCBR/2016) współfinansowanego ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju
Numer postępowania:307/2017/PN/DZP/STRATEGMED
Data ogłoszenia:29-08-2017
Kod jednostki prowadzącej:DZP
Rodzaj zamówienia:Dostawa
Ogłoszenie:
SIWZ - Specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
Unieważnienie: