Informacje o postępowaniu nr 303/2017/US/DZP

Świadczenie usług kurierskich w obrocie krajowym i zagranicznym dla Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.
Numer postępowania:303/2017/US/DZP
Data ogłoszenia:24-08-2017
Kod jednostki prowadzącej:DZP
Rodzaj zamówienia:Usługa
Ogłoszenie:
Załączniki do ogłoszenia:
Wybór oferty: