Informacje o postępowaniu nr 301/2017/PN/DZP

Wykonanie remontu sztucznej nawierzchni oraz remont piłkochwytów boisk sportowych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.
Numer postępowania:301/2017/PN/DZP
Data ogłoszenia:25-08-2017
Kod jednostki prowadzącej:DZP
Rodzaj zamówienia:Roboty budowlane
Ogłoszenie:
Informacja z otwarcia ofert:
Wybór oferty: