Informacje o postępowaniu nr 3/2020/PN/DZP

Dostawa nowych foteli biurowych, krzeseł obrotowych, krzeseł stacjonarnych, mebli biurowych, gablot i regałów do jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
Numer postępowania:3/2020/PN/DZP
Data ogłoszenia:09-01-2020
Kod jednostki prowadzącej:DZP
Rodzaj zamówienia:Dostawa
Ogłoszenie:
SIWZ - Specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
Informacja z otwarcia ofert:
Wybór oferty:
Unieważnienie: