Informacje o postępowaniu nr 299/2017/PN/DZP

Usługa rekrutacji pacjentów standaryzowanych do udziału w zajęciach dydaktycznych wraz z obsługą logistyczną w ramach projektu nr POWR.05.03.00-00-0011/15 pt. „Program rozwojowy Wydziału Nauk Medycznych UWM w Olsztynie” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Numer postępowania:299/2017/PN/DZP
Data ogłoszenia:18-09-2017
Kod jednostki prowadzącej:DZP
Rodzaj zamówienia:Usługa
Ogłoszenie:
Informacja z otwarcia ofert:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty: