Informacje o postępowaniu nr 295/2017/PN/DZP

Dostawa medycznych jednostek zasilających wraz z montażem, sprawdzeniem sprawności i przeszkoleniem z zakresu obsługi sprzętu do Centrum Symulacji Medycznej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, w ramach projektu nr POWR.05.03.00-00-0011/15 pt. „Program rozwojowy Wydziału Nauk Medycznych UWM w Olsztynie” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Numer postępowania:295/2017/PN/DZP
Data ogłoszenia:26-08-2017
Kod jednostki prowadzącej:DZP
Rodzaj zamówienia:Dostawa
Ogłoszenie:
SIWZ - Specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
Informacja z otwarcia ofert:
Wybór oferty: