Informacje o postępowaniu nr 294/2017/PN/DZP

Wykonanie remontu sal dydaktycznych nr 501 i 502 w budynku przy ul. Plac Cieszyński 1 Wydziału Nauk o Żywności Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.
Numer postępowania:294/2017/PN/DZP
Data ogłoszenia:23-08-2017
Kod jednostki prowadzącej:DZP
Rodzaj zamówienia:Roboty budowlane
Ogłoszenie:
Informacja z otwarcia:
Wybór oferty: