Informacje o postępowaniu nr 290/2017/PN/DZP

Wykonanie remontu pokoi Katedry Hodowli Bydła i Oceny Mleka oraz Katedry Towaroznawstwa i Przetwórstwa Surowców Zwierzęcych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.
Numer postępowania:290/2017/PN/DZP
Data ogłoszenia:10-08-2017
Kod jednostki prowadzącej:DZP
Rodzaj zamówienia:Roboty budowlane
Ogłoszenie:
Dodatkowe uwagi:
Wybór oferty: