Informacje o postępowaniu nr 286/2017/PN/DZP

Sprzedaż wraz z dostawą fabrycznie nowej aparatury badawczej oraz sprzętu laboratoryjnego do jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.
Numer postępowania:286/2017/PN/DZP
Data ogłoszenia:11-08-2017
Kod jednostki prowadzącej:DZP
Rodzaj zamówienia:Dostawa
Ogłoszenie:
SIWZ - Specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
Informacja z otwarcia ofert:
Wybór oferty:
Unieważnienie: