Informacje o postępowaniu nr 285/2017/PN/DZP/POWR

Dostawa fabrycznie nowych symulatorów do Sal Centrum Symulacji Medycznej Wydziału Nauk Medycznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w ramach projektu pt. „Program rozwojowy Wydziału Nauk Medycznych UWM w Olsztynie” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej (nr umowy: POWR.05.03.00-00-0011/15)
Numer postępowania:285/2017/PN/DZP/POWR
Data ogłoszenia:10-08-2017
Kod jednostki prowadzącej:DZP
Rodzaj zamówienia:Dostawa
Ogłoszenie:
Zawiadomienia:
Informacja z otwarcia ofert: