Informacje o postępowaniu nr 282/2017/PN/DZP

Wykonanie remontu pomieszczeń Katedry Biochemii oraz pomieszczeń Dziekanatu Wydziału Biologii i Biotechnologii w budynku przy ul. Oczapowskiego 1A UWM w Olsztynie.
Numer postępowania:282/2017/PN/DZP
Data ogłoszenia:03-08-2017
Kod jednostki prowadzącej:DZP
Rodzaj zamówienia:Roboty budowlane
Ogłoszenie:
SIWZ - Specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
Informacja z otwarcia ofert:
Wybór oferty: