Informacje o postępowaniu nr 281/2017/PN/DZP/POWR

Dostawa fabrycznie nowego sprzętu medycznego do Centrum Symulacji Medycznej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, w ramach projektu nr POWR.05.03.00-00-0011/15 pt. „Program rozwojowy Wydziału Nauk Medycznych UWM w Olsztynie” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Numer postępowania:281/2017/PN/DZP/POWR
Data ogłoszenia:10-08-2017
Kod jednostki prowadzącej:DZP
Rodzaj zamówienia:Dostawa
Ogłoszenie:
SIWZ - Specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
Zapytania i wyjaśnienia do SIWZ:
Informacja z otwarcia:
Wybór oferty:
Ponowny wybór ofert: