Informacje o postępowaniu nr 28/2020/PN/DZP

Sprzedaż wraz dostawą sukcesywną zestawów komputerowych do jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie: Ogłoszenie o zamówieniu oraz SIWZ wraz z załącznikami zamieszczono pod adresem: https://platformazakupowa.pl/transakcja/309395
Numer postępowania:28/2020/PN/DZP
Data ogłoszenia:03-02-2020
Kod jednostki prowadzącej:DZP
Rodzaj zamówienia:Dostawa