Informacje o postępowaniu nr 279/2017/PN/DZP

Wykonanie remontu holu głównego wraz z otwartą klatką schodową w bloku nr 105 budynku Wydziału Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.
Numer postępowania:279/2017/PN/DZP
Data ogłoszenia:31-07-2017
Kod jednostki prowadzącej:DZP
Rodzaj zamówienia:Roboty budowlane
Ogłoszenie:
Dodatkowe uwagi:
Unieważnienie: