Informacje o postępowaniu nr 278/2017/US/DZP

Świadczenie usług cateringu dietetycznego w ramach projektu Preludium realizowanego przez Uniwersytet Warmiński-Mazurski w Olsztynie
Numer postępowania:278/2017/US/DZP
Data ogłoszenia:31-07-2017
Kod jednostki prowadzącej:DZP
Rodzaj zamówienia:Usługa
Ogłoszenie:
Załączniki do ogłoszenia:
Informacja z otwarcia ofert:
Unieważnienie: